این دست شکسته گرم کاری بودست

برای دست شکسته ی دوست واستادعزیزم قوام الدین خرمشاهی باذوق

این دست شکسته گرم کاری بودست

دردست رفیق لپ اناری بودست!

 

هرچندشکسته است خوارش مشمار!

«دستی است که درگردن یاری بودست»!

 

کتاب عاشق بی حوصله ص56

/ 0 نظر / 8 بازدید